Cursos

Cursos d'anglès a Sant Andreu de la Barca
Descobreix els cursos que tenim per oferir-te
Cursos

Anglès

Cursos d'anglès a Sant Andreu de la Barca

ANGLÈS

Els nens aprenen anglès practicant-lo de manera lúdica i activa. Interactuen i gaudeixen de les classes a través de activitats dinàmiques. Utilitzem materials pràctics i creatius, combinant llibres de text (a partir de Pre A1) i recursos multimèdia amb jocs lúdics i role-plays amb un clar objectiu didàctic.

Des de ben petits, els professors fomenten en els alumnes la necessitat de comunicar-se en anglès en un ambient positiu i motivador, és per això que totes les classes es desenvolupen íntegrament en anglès. Oferim un tracte proper amb què els alumnes aviat es familiaritzen amb l'acadèmia i professorat, aprenent en un entorn còmode i agradable que n'afavoreix la capacitat de comunicació.

En els dos primers anys de la primera etapa (Monkeys) l'assistència és reduïda, de 1 hora setmanal el primer any i 2 hores el segon per poder anar adaptant-se de manera gradual, aprenent a treballar de manera més autònoma alhora que coneixem el nostre entorn.

A partir de Pre A1 els alumnes ja assisteixen a classe 3 hores a la setmana, ja que volem afavorir la continuïtat a l'aprenentatge, integrant l'anglès al seu dia a dia i atorgant-li el pes que es mereix per a uns resultats excel·lents.

Disposem de cursos a tots els nivells, des de principiant fins a avançat, organitzats per edat i nivell. Per al mateix nivell, oferim diferents grups, així podem garantir que l'estudiant és on s'adapta millor a les seves necessitats, segons els seus coneixements i ritme de treball.

Les classes són dinàmiques, amb objectius comunicatius útils i pràctics. El fet de formar part del programa Partner de Cambridge ens ofereix l'oportunitat de disposar de materials d'ensenyament exclusius així com accés a recursos digitals amb la qualitat i garantia de Cambridge University Press.

Els nostres cursos, des de ben petits, segueixen el Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Així, els nostres alumnes adquireixen les habilitats necessàries per poder-se presentar als exàmens de Cambridge de manera progressiva i natural. Oferim als nostres alumnes la possibilitat d'assistir a classe totes les hores que necessitin durant les setmanes prèvies als exàmens per tal que se sentin més assegurances.

Disposem de grups per a adults, 3 hores a la setmana tant en horari de matí com de tarda-nit. Els grups són reduïts, màxim 5 estudiants per aula així assegurem una atenció personalitzada i propera.

Els professors proporcionen tot el material necessari per fer un bon seguiment de les classes atenent les 5 destreses comunicatives principals, guiant l'estudiant segons els seus necessitats laborals i personals.

Sigui quin sigui el teu objectiu, estem segurs que podrem ajudar-te a assolir-lo.

EXÀMENS DE CAMBRIDGE

Conjunt d'exàmens (Starters, Movers i Flyers) per a nens entre 6 i 12 anys. Es componen d'activitats motivadores i divertides que fan que l'alumne tingui la sensació de superació a una edat primerenca i il·lusió per continuar aprenent cada cop més.

Tots els nens que realitzen els exàmens celebren els seus èxits obtenint la seva certificat Cambridge English, una manera de recompensar la seva esforç i reforçar la seva confiança.

A més, aquests exàmens condueixen de manera natural i progressiva als exàmens Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE, CPE).

Aquestes titulacions proporcionen no només un certificat sinó un aprenentatge sòlid i continu de la llengua anglesa, pas a pas. Es basen en contingut de situacions reals, per la qual cosa proporcionen als alumnes les mateixes destreses de comunicació en anglès que necessiten fora de les aules.

Aquests certificats són reconeguts per milers d'universitats i empreses a tot el món. Són un símbol d'excel·lència que obre les portes a oportunitats en educació superior i ocupació.

Anima't a fer una prova de nivell personalitzada!

CLASSES

Reforç Escolar

REFORÇ ESCOLAR (PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT)

PROVES D'ACCÉS (A GRAU MITJÀ, SUPERIOR I SELECTIVITAT)

Assegurem una atenció personalitzada de qualitat, adaptant el ritme i forma d'aprenentatge segons les necessitats concretes de cada alumne, detectant aquelles mancances de base i aprenent a superar-les.

Quan l'estudiant nota que entén el temari amb claredat i que progressa en els estudis, adquireix una major confiança en si mateix i en les seves capacitats, la qual cosa porta a una motivació per continuar aprenent.

És important adquirir hàbits d'estudi i mostrar-los com deuen organitzar-se i planificar el seu temps alhora que aclareixen dubtes adquirint una base sòlida i consolidant el que s'ha après a classe.

Proporcionem eines i mètodes que els permeten organitzar-se i treballar per ser més autònoms.

Ajuda a la preparació i superació dels exàmens amb èxitentenent el temari en comptes de memoritzar-lo.

Cada estudiant disposa de la seva propi ordinador com a eina de suport.

APRÈN

Online

LES CLASSES QUE S'ADAPTEN A TU!

El fet d´assistir presencialment a classes d´anglès no sempre és possible. És per això que, gràcies a formar part del programa Partner de Cambridge, tenim la possibilitat d'oferir cursos en línia guiats directament pels professionals de Cambridge.

Cursos

Intensius

Durant el mes de juliol oferim cursos intensius, l'objectiu dels quals és aconseguir una gran millora en un període curt de temps, els nostres estudiants i familiars estan molt contents amb els resultats any rere any.

Cursos segons objectiu:

CURSOS D'ANGLÈS

Consisteix en reforçar el seu nivell d'anglès i els coneixements ja adquirits anteriorment per tal de refermar-los.

L'objectiu és assolir el següent nivell lingüístic en un període curt de temps.

Aprenen tècniques d'examen i es fan simulacres examen oficial.

Es treballa la comunicació oral mitjançant temes actuals així com la comprensió auditiva amb recursos multimèdia.

CURSOS DE REFORÇ ESCOLAR

Fem especial èmfasi en aquelles assignatures escolars en què han presentat majors dificultats.

Per a aquells que vulguin preparar-se pel nou curs, fent una introducció dels nous conceptes i assegurant-ne una bona base.

Mitjançant els deures que l´escola envia, assegurem que s´han entès tots els conceptes treballats durant el curs.

Proporcionem eines que els permeten millorar la qualitat, eficàcia i eficiència dels seus estudis i aprenentatge.

We prepare for